IR情報 INVERSTOR RELATIONS

HOME>IR情報>財務情報

財務情報

  • 売上高の推移
  • 利益の推移
  • 財務指標の推移

売上高の推移

業態別売上高

売上高

(単位:百万円、%)
  2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期
  構成比 前年同期比   構成比 前年同期比   構成比 前年同期比
連結 卸売業 91,766 14.6 91.6 86,198 14.0 93.9 88,135 13.5 102.2
百貨店 23,201 3.7 96.6 22,195 3.6 95.7 27,747 4.2 125.0
スーパー 363,995 57.7 106.1 360,880 58.4 99.1 376,569 57.7 104.3
CVS・ミニスーパー 105,731 16.8 113.9 104,322 16.9 98.7 116,401 17.8 111.6
その他小売業 19,858 3.1 71.0 18,162 2.9 91.5 18,142 2.8 99.9
メーカー他 25,911 4.1 98.6 25,847 4.2 99.8 26,020 4.0 100.7
合計 630,464 100.0 102.6 617,606 100.0 98.0 653,016 100.0 105.7
個別 卸売業 98,079 15.8 92.7 92,430 15.2 94.2 94,878 14.8 102.6
百貨店 22,463 3.6 97.1 21,422 3.5 95.4 20,508 3.2 95.7
スーパー 356,257 57.4 106.4 354,160 58.1 99.4 370,310 57.9 104.6
CVS・ミニスーパー 100,515 16.2 113.3 99,228 16.3 98.7 110,729 17.3 111.6
その他小売業 18,832 3.0 70.6 17,559 2.9 93.2 18,604 2.9 106.0
メーカー他 24,833 4.0 98.9 24,675 4.0 99.4 24,748 3.9 100.3
合計 620,982 100.0 102.8 609,477 100.0 98.1 639,781 100.0 105.0
商品分類別売上高

(単位:百万円、%)
  2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期
  構成比 前年同期比   構成比 前年同期比   構成比 前年同期比
連結 ビール 151,898 24.1 99.8 148,132 24.0 97.5 154,802 23.7 104.5
和洋酒 90,412 14.4 96.6 92,210 14.9 102.0 94,094 14.4 102.0
調味料・缶詰 99,852 15.8 104.6 96,392 15.6 96.5 99,743 15.3 103.5
嗜好・飲料 140,195 22.2 102.7 134,126 21.7 95.7 153,002 23.4 114.1
麺・乾物 58,161 9.2 124.6 57,756 9.4 99.3 58,970 9.0 102.1
冷凍・チルド 21,685 3.4 98.1 21,632 3.5 99.8 25,057 3.9 115.8
ギフト 47,481 7.6 102.5 47,015 7.6 99.0 46,562 7.1 99.0
その他 20,776 3.3 96.2 20,339 3.3 97.9 20,783 3.2 102.2
合計 630,464 100.0 102.6 617,606 100.0 98.0 653,016 100.0 105.7
個別 ビール 150,155 24.2 99.8 146,389 24.0 97.5 153,204 23.9 104.7
和洋酒 89,425 14.4 96.5 91,252 15.0 102.0 93,196 14.6 102.1
調味料・缶詰 96,968 15.6 105.2 94,205 15.5 97.2 96,745 15.1 102.7
嗜好・飲料 138,019 22.2 102.9 132,220 21.7 95.8 150,191 23.5 113.6
麺・乾物 57,040 9.2 125.4 56,980 9.4 99.9 57,530 9.0 101.0
冷凍・チルド 21,405 3.5 98.2 21,426 3.5 100.1 22,069 3.5 103.0
ギフト 47,221 7.6 102.6 46,712 7.7 98.9 46,283 7.2 99.1
その他 20,746 3.3 96.9 20,288 3.3 97.8 20,560 3.2 101.3
合計 620,982 100.0 102.8 609477 100.0 98.1 639,781 100.0 105.0

利益の推移

営業利益と営業利益率

(単位:百万円、%)
  2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期
連結 営業利益 6,972 4,374 3,304 3,670 3,983
営業利益率 1.2 0.7 0.5 0.6 0.6
個別 営業利益 6,782 4,277 3,243 3,890 3,619
営業利益率 1.1 0.7 0.5 0.6 0.6
経常利益と経常利益率

(単位:百万円、%)
  2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期
連結 経常利益 7,896 5,536 4,226 4,508 4,669
経常利益率 1.3 0.9 0.7 0.7 0.7
個別 経常利益 7,515 5,020 4,086 4,618 4,255
経常利益率 1.2 0.8 0.7 0.8 0.7
当期純利益と当期純利益率

(単位:百万円、%)
  2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期
連結 当期純利益 4,274 4,139 3,256 2,581 3,002
当期純利益率 0.7 0.7 0.5 0.4 0.4
個別 当期純利益 3,974 3,773 3,219 2,582 2,865
当期純利益率 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4

財務指標の推移

自己資本当期純利益率(ROE)

(単位:%)
  2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期
連結 7.2 6.5 4.8 3.6 4.0
個別 6.7 6.0 4.8 3.6 3.8
総資産経常利益率(ROA)

(単位:%)
  2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期
連結 4.4 2.8 2.1 2.2 2.2
個別 4.2 2.6 2.1 2.3 2.1
1株当たり当期純利益(EPS)

(単位:円)
  2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期
連結 333.00 322.61 253.69 201.08 233.91
個別 309.59 293.93 250.79 201.18 223.23
1株当たり純資産(BPS)

(単位:円)
  2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期
連結 4,842.79 5,153.03 5,388.12 5,825.46 5,975.37
個別 4,787.20 5,066.15 5,317.31 5,725.79 5,871.89
総資産額

(単位:百万円)
  2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期
連結 189,832 200,973 201,682 203,208 219,116
個別 189,372 196,529 198,246 199,266 214,906
純資産額

(単位:百万円)
  2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期
連結 62,161 66,193 69,212 74,829 76,732
個別 61,458 65,039 68,263 73,506 75,380
自己資本比率

(単位:%)
  2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期
連結 32.7 32.9 34.3 36.8 35.0
個別 32.5 33.1 34.4 36.9 35.1
ページの先頭へ